Danh sách Học phí Trung tâm tiếng Anh Organic English

LỚP HỌC
HỜI LƯỢNG
ÍT NHẤT
QUY MÔ LỚP HỌC
LỚN NHẤT
QUY MÔ LỚP HỌC
HỌC PHÍ TỪNG BUÔI
SỐ BUỔI MỘT TUẦN
THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC
Lớp Starter
1 tiếng 30 phút
6
14
140.000 VNĐ
1 đến 4
03 Tháng
Lớp Young Learner
2 tiếng
6
14
180.000VNĐ
1 đến 4
03 Tháng
Lớp Teens
2 tiếng
6
14
180.000VNĐ
1 đến 4
03 Tháng
Khoá học IELTS
2 tiếng
6
10
220.000 VNĐ
1 đến 4
03 Tháng
Lớp học tiếng Anh dành cho người lớn
2 tiếng
6
8
220.000
- 300.000 VNĐ
1 đến 4
03 Tháng

Hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi

Nếu như bạn có nhu cầu đăng ký hay có bất kỳ thắc mắc gì về khoá học tại Organic English, hãy liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi rất mong sẽ nhận được tin nhắn từ bạn.